Technický dozor

Jako technický dozor dohlížím na stavební práce, zajišťuji dodržování norem a bezpečnosti, komunikuji s dodavateli a řeším problémy pro kvalitní dokončení stavby.

BOZP

Jako koordinátor BOZP zajišťuji bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, předcházím rizikům a dbám na správné pracovní postupy pro bezpečnost všech zúčastněných.

Projekční činnost

Jako projektant se zaměřuji na návrh a plánování stavebních projektů, transformuji klientovy požadavky do efektivních řešení s důrazem na technickou správnost a estetiku.

Praxe

Krátce o mně a mých zkušenostech

Jsem absolvent SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí (obor pozemní stavby) a následně VUT Brno (obor vodohospodářské stavby).

Již během školy jsem pracoval v oboru, manuálně, následně v projekci. Jako absolvent v roce 2012 jsem nastoupil do zaměstnání jako technický dozor investora a následně také jako koordinátor bezpečnosti a zdraví na staveništi. Souběžně se také již od dokončení školy věnuji projektování. V roce 2014 jsem úspěšně složil zkoušku pro získání Osvědčení koordinátora BOZP (opakovaně v roce 2019). Následně jsem v roce 2016 úspěšně absolvoval autorizační zkoušku v oboru vodohospodářských staveb (AI) a v roce 2017 potom v oboru pozemních staveb (AT).

  • Od roku 2010 vykonávám praxi jako projektant, od roku 2016 jako autorizovaná osoba.

  • Od roku 2012 vykonávám praxi Technického dozoru investora (stavebníka).

  • Od roku 2014 vykonávám praxi Koordinátora BOZP na staveništi.

Projektuji převážně ZTI (vnitřní vodovod a kanalizace), inženýrské sítě a vodohospodářské stavby jako domovní ČOV, vsakovací a retenční objekty.. Dále nabízím zpracování PD pro rodinné domy. Jako technický dozor a koordinátor BOZP (včetně zpracování Plánu BOZP) mám zkušenosti převážně se stavbami financovanými z veřejných rozpočtů (veřejné zakázky) ve finančním objemu v rozmezí 3 - 250 mil. Kč.

Kontakty

Telefon: +420 724 021 031
E-mail: martinat@lmprojekty.cz
ID datové schránky: tvb44p8

Adresa

Ing. Lukáš Martinát
Hvozdecká, 641 00 Brno

Ostatní

IČ: 066 62 439
DIČ: CZ8610216296
ČKAIT: 100 63 12